Kancelaria

Biuro parafialne czynne we środę od 09:00 do 10:00 i w piątek od 16:00 do 17:00 (czas letni), od 15:00 do 16:00 (czas zimowy).

1. Chrzest:

– w naszej Parafii chrzty są udzielane w pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy o godz. 11:00 (Tuplice),

– rodzice zgłaszający dziecko do chrztu w kancelarii przynoszą akt urodzenia dziecka,

– aby zostać chrzestnym należy spełnić następujące warunki (wg prawa kanonicznego): ukończone 16 lat życia, bierzmowanie oraz w przypadku osób dorosłych ślub kościelny (osoby żyjące w konkubinacie lub po kontrakcie cywilnym nie mogą pełnić funkcji chrzestnego lub chrzestnej),

– chrzestni spoza naszej Parafii przynoszą zaświadczenie z kancelarii parafii do której należą, że mogą pełnić funkcję chrzestnego/nej,

– rodzice i chrzestni uczestniczą w naukach przed chrztem (termin spotkania ustalany z duszpasterzem)

 

2. Pogrzeb katolicki:

– rodzina osoby zmarłej, zgłaszająca się do kancelarii, przynosi ze sobą akt zgonu oraz po wcześniejszej wizycie w domu pogrzebowym, informuje duszpasterza o ustalonej godzinie pogrzebu na cmentarzu.

 

 

Kontakt:

tel.: 68 375-70-56

mail: tuplice@diecezjazg.pl

Kontakt
  • Parafia rzymsko-katolicka
  • pw. Chrystusa Króla
  • Parkowa 14
  • 68-219 Tuplice
  • (68) 375-70-56
Cytat Biblijny
  • O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Flp 4, 6-7
Polecamy
Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Adonai Pismo Święte Katechizm Kościoła Katolickiego Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Cisi Pracownicy Krzyża Kamilianie w Polsce ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIE
WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W PARADYŻU