Duszpasterze

Proboszczowie:

 • ks. Paweł Elsner  08.02.1946-04.1971
 • ks. Alfons Grzesiak 04.1971-07.07.1975
 • ks. kan. mgr Józef Dratwa 08.07.1975-09.07.1987
 • ks. kan. ppor. Jerzy Loch  10.07.1987-31.07.2019
 • ks. mgr Leszek Białuga – od 01.08.2019

Wikariusze:

 • ks. Marian Fedorko 1961-1967
 • ks. Paweł Chrystowski 1971-1977
 • ks. Piotr Doellert 1985-1986
 • ks. mgr Ireneusz Mastej 2000-2005
 • ks. mgr Michał Zyga 2005-2009
 • ks. mgr Maciej Maniarski 2009-2012
 • ks. mgr Aleksander Ryl 2012-2015
 • ks. lic. mgr Kamil Wiącek 2015-2018 
 • ks. mgr Leszek Cioch od 2018-2019
 • ks. Jan Wnuk-Lipiński od 2019 
Kontakt
 • Parafia rzymsko-katolicka
 • pw. Chrystusa Króla
 • Parkowa 14
 • 68-219 Tuplice
 • (68) 375-70-56
Cytat Biblijny
 • O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Flp 4, 6-7
Polecamy
Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Adonai Pismo Święte Katechizm Kościoła Katolickiego Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Cisi Pracownicy Krzyża Kamilianie w Polsce ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIE
WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W PARADYŻU